Lider din häst av bajsvatten?

Fri fekal vätska

Vi får ofta frågor om bajsvatten, både när vi är ute i stall och via elektroniska kanaler. Bajsvatten eller fri fekal vätska är när det rinner vatten vid sidan av den vanliga avföringen. Det kan vara före, under eller efter hästen bajsar. Det kan också förekomma spontant. Avföringen behöver inte vara lös utan kan vara helt normal i färg och form men det rinner vatten vid sidan.

Fri fekal vätska (FFV) förekommer hos alla raser i alla åldrar. Man trodde tidigare att det fanns samband mellan förekomsten av FFV och faktorer som ras, kön, ålder, utfodring etcetera. Den studie som gjorts på SLU under 2021 visar inget sådant säkert samband.

Däremot gjorde Katrin Lindroth, som doktorerat i ämnet, upptäckten att hästar med FFV haft fler fall av tidigare kolik än hästar som inte drabbats. Det är enligt henne en förhållandevis hög andel av hästarna i relation till kolikfall i jämförbara hästpopulationer.

Det Lindroth såg i sin studie var även att hästarnas träck förbättrades vid byte av grovfoder. Antingen typ av grovfoder eller även till samma sort men annat parti.

Är det någon skillnad i tarmarna hos hästar med FFV?
Studien kunde inte påvisa någon tarmstörning. Mängden bakterier var i det närmaste lika mellan grupper av hästar med FFV som grupper med hästar utan FFV. Däremot hade FFV-gruppen lägre innehåll av laktat i träcken trots att det borde varit tvärtom eftersom de utfodrats med relativt sett större mängd socker och stärkelse.

Fler studier behövs för att beskriva vad som händer i kroppen vid fri fekal vätska samt varför den här gruppen har större risk för kolik.

Hur ser vi som equine optimizer på fenomenet fri fekal vätska?
De hästar vi träffar på har ofta en energistörning på Mjältens, Njurens eller Leverns funktionskretsar. Om man behandlar rätt i dessa så brukar vi se en klar minskning av fri fekal vätska och en stabilare tarmrörelse.

Vi har två huvudsätt att hjälpa dessa hästar. Det ena är akupunktur där vi på plats kan bedöma hästens status och behandla därefter. Det andra är via örter. Man kan då välja en örtblandning som brukar hjälpa de flesta. Bäst av dessa är MD Kibda. Vi kan också vara mer specifika i urvalet om du använder dig av Nätterapeuten. Då får vi en bredare bild av hästen, nästan på samma sätt som på plats. Vi kan dessutom skräddarsy en blandning just för dig och din häst.

För visst vore det skönt för hästen att slippa det rinniga utefter bakbenen och visst skulle du själv gärna slippa de kladdiga benen?

Lämna ett svar