Kvalitet

Vi tar seriöst på kvaliteten på våra produkter. De örter vi har håller samma kvalitet som de som används till människor. Vi anser inte att våra djur ska ha sämre kvalitet är oss. Men våra örter är endast avsedda för djur, de räknas som kompletteringsfoder och kontrolleras utav jordbruksverket.

Därför ställer vi krav på våra leverantörer. De ska uppfylla:

  • Good Manufacturing Process (GMP). En god tillverkningsprocess.
  • Rena produkter. Alla örter måste vara fria från bekämpningsmedel och gifter samt hålla högsta hygienstandard. Dvs. fria från bakterier. Alla örterna är testade inom EU och uppfyller gällande krav.
  • God hantering av råvarorna så att olika ingredienser inte blandas.
  • God hantering under frakt så att varorna är intakta.