Hjärtat

Hjärtat är det viktigaste organet i kroppen. Så länge hjärtat slår finns det liv brukar man ju säga. Hjärtat är centrum i vår varelse. Det pumpar runt blodet i våra kroppar och bidrar både till kommunikation via hormoner och transport av syre, näring och slaggprodukter. Det är så vi ser på hjärtat dagligen. En pump.

Som pump består det av fyra hålrum. Två förmak och två kammare. Via de två stora vener som samlar upp blod och lymfa från kroppen, hålvenerna kommer blodet in i höger förmak. Där pumpas det ner i höger kammare och en lite kraftigare impuls pressar ut det till lungartären.

I lungorna sker gasutbytet där koldioxid avlämnas och nytt friskt syre tas upp av blodet. Det syrerika blodet återkommer till hjärtats vänstra förmak för att sedan föras ner i höger kammare och med kraft pumpas ut i kroppen via aorta. I hjärtas passager sitter klaffar som öppnas och stängs för att underlätta blodets transport.

Väggarna i hjärtat består av en tvärstrimmig hjärtmuskulatur som är oerhört uthållig. Den ska ju orka pumpa hela våra liv. På högra sidan där den ansvarar för transporten till lungorna är den tunn medan vänstersidan är kraftig. I synnerhet kammarmuskulaturen är väldigt kraftig. Den ska orka pumpa ut blodet och försörja hela kroppen.

Muskeln är så sinnrikt inrättad att när förmaken drar ihop sig pressas blodet ner i kamrarna. Om muskelkontraktionen fortsatt i samma riktning skulle blodet inte ha någonstans att ta vägen. Så när signalen och kontraktionen når skiljeväggen mellan förmak och kamrar så går den till nedre spetsen av organet och pressar sedan uppåt. Då kan blodet pumpas ut med full kraft.

Lite förenklat är det så här som hjärtat fungerar. Till sin hjälp har det fler system i kroppen. Till exempel är de distala venerna försedda med klaffar för att blodet inte ska åka neråt av tyngdkraften. Muskulaturen hjälper till att pressa blodet i rätt riktning. På häst anser många, dock inte alla, att hovmekanismen fungerar som hjälp-pumpar.

Nu kommer vi till en annan bild av hjärtat. En teori som påstår att det inte är en pump utan mer en reservoar för blodet eftersom det håller samma hastighet in som ut men ändrar hastighet på kapillärnivå. I den teorin skulle hjärtat snarare vara ett sinnesorgan som känner av kroppens hälsonivå. Ett organ som lyssnar efter kroppens signaler. Det är en mycket intressant teori som har sitt ursprung för cirka hundra år sedan.

Vare sig man anammar den teorin eller håller sig till den allmänna uppfattningen ser de allra flesta hjärtat som något betydligt mer än ett fysiskt organ. Vår viktigaste känsla – kärlek – är starkt förknippad med hjärtat. Det som räddar världen i Harry Potter är kärlek. J K Rowlings verk må vara fiktion men samma tanke återkommer i världslitteraturen i verk efter verk. För att inte tala om religioner och livsfilosofier. Samma tanke om kärlek upprepas.

Ur vår synvinkel är hjärtat det centrala organet. Det befinner sig i mitten och just mitten är den viktigaste delen i behandlingen. Kärleken och respekten för det levande är den enda helande kraften. All annan behandling är translokerande. En translokation betyder att problemet bara flyttar på sig. Det kan förvisso medföra att just den behandlade patienten blir symptomfri. Men den negativa energin är densamma. Bara någon annanstans.

Behandlare, både skolmedicinska och kompletterande, världen över har noterat det fenomenet.  Det följer den fysiska lagen om att energi inte kan förstöras bara förändras. Bara genom förändring i stället för förflyttning kan sant läkande ske. För att förändra behövs kraften, den heliga kraften i hjärtat.

Lämna ett svar